Breaking News

latest

,,Luceafărul-Teoria inteligențelor multiple” la Colegiul Mihai Eminescu, Bacău!

  Ieri, 27 ianuarie 2022, la Biblioteca Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Bacău, s-a desfășurat activitatea ,,Luceafărul-Teoria inteligențelo...

 


Ieri, 27 ianuarie 2022, la Biblioteca Colegiului ,,Mihai Eminescu” din Bacău, s-a desfășurat activitatea ,,Luceafărul-Teoria inteligențelor multiple”, coordonată de prof. LUPU OANA, alături de elevii clasei a XI -a E. Din corpul profesoral care a participat la această lecție deschisă, enumerăm directorul Colegiului ,,Mihai Eminescu”, Bacău - prof.dr. Doina Capșa, responsabilul de arie curriculară - prof. Vrăcioiu Lucia-Diana, membri ai ariei curriculare: prof. Burlacu Alina, prof. Andrioaie Ana-Maria și dirigintele colectivului de elevi, prof. Oprescu Dragoș Daniel. 
Întrucât dascălului îi revine menirea de a descoperi atât identitățile distincte ale elevilor, precum și substraturile ființei în formare, dascălii acestor elevi și-au reconvertit misiunea, coborând de la catedră în mijlocul elevilor. Activitatea curentă, care a urmărit valorificarea teoriei tipurilor de inteligență, a evidențiat încă o dată premisa că școala are ca scop principal organizarea optimă a procesului de predare-învățare-evaluare, astfel încât să-l determine pe elev să-și descopere propriile resurse cognitive care să aprindă și să mențină vie flacăra cunoașterii. 
Inteligențele multiple, pe lângă abordarea teoretică, reprezintă un suport didactic redutabil. Asemeni unei condiții sine qua non a actului educațional, menită să înfățișeze fațetele personalității elevului, prezentul demers actanțial s-a focusat pe dobândirea de competențe, idee sugerată și de dezideratul ,,a învăța pentru viață”.

Niciun comentariu