Breaking News

latest

Județul Bacău este in top 10 județe cu cele mai multe contracte finanțate prin fonduri europene!

Județul Bacău ocupă locuo 2 în regiunea Moldovei şi locup 7 la nivel național - în materie de contracte cu finanțare UE semnate,...

Județul Bacău ocupă locuo 2 în regiunea Moldovei şi locup 7 la nivel național - în materie de contracte cu finanțare UE semnate, pe principalele programe operaționale. 

În județ, din 257 contracte de finanțare semnate doar 99 sunt implementate şi finalizate, restul de 158 aflându-se în diverse stadii de realizare. 

Fondurile alocate României de Uniunea Europeană reprezintă o resursă cheie pentru dezvoltarea pe termen scurt, mediu și lung a economiei și societății românești, precum şi un element al sustenabilității bugetare, prin prisma strategiei investiționale şi a caracterului nerambursabil al acestora. 
Prin „Politica de Coeziune”, Uniunea Europeană urmărește reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni prin consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale la nivelul Statelor Membre. Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondul European 
de Dezvoltare Regională-FEDR, Fondul Social European-FSE, Fondul de Coeziune-FC, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală-FEADR și Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime-FEPAM ) sunt implementate prin intermediul programelor 
operaționale care reprezintă documente programatice, elaborate de Statele Membre și aprobate de Comisia Europeană, fiecare program având o contribuție la strategia Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Pentru perioada 2014-2020 suma alocată României prin fondurile ESI se ridică la aproximativ 34,9 mld. euro, dintre care 23,8 miliarde aferente Politicii de Coeziune (FEDR, FC, FSE), inclusiv fondurile REACT EU pentru anul 2021, acordate de Comisia Europeană pentru a răspunde impactului crizei generate de COVID-19, în valoare totală de aproximativ 1,3 miliarde euro. Finanțările acordate sunt menite 
să contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020, susțin recuperarea decalajelor funcționale la nivel de infrastructură majoră, sprijină mediul economic pentru a deveni mai competitiv în context european și contribuie la reforma administrației publice 
din România spre beneficiul întregii populații.

Pentru detalii: https://mfe.gov.ro/

Niciun comentariu