Breaking News

latest

Oneștenii se pregătesc de ALEGERI ANTICIPATE. Laurențiu Neghină a pierdut procesul cu ANI!

În februarie 2016, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti în vederea cercetării fostului ...În februarie 2016, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Oneşti în vederea cercetării fostului primar al municipiului Oneşti Laurenţiu Neghină, pentru săvârşirea infracţiunii de conflict de interese/incompatibilitate.

Potrivit ANI, Laurenţiu Neghină a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât:

  • NEGHINĂ VICTOR LAURENȚIU a încălcat regimul juridic privind conflictul de interese în materie administrativă, întrucât, în perioada 04 octombrie 2012 – 28 august 2013, în exercitarea atribuţiilor de primar, a semnat mai multe acte administrative în vederea efectuării de achiziții directe a unor produse de la S.C. AQUILA-FASHION S.R.L. (societate comercială la care deține, împreună cu mama sa, calitatea de asociat). În baza acestor acte, S.C. AQUILA-FASHION S.R.L. a încasat suma totală de 18.903,96 lei. 
  • De asemenea, în perioada exercitării mandatului de primar, NEGHINĂ VICTOR LAURENȚIU a a semnat și a aprobat documentele premergătoare procedurii de numire în funcție și, ulterior, a emis dispoziția de numire pentru TENIE IONUȚ în funcția de administrator public al mun. Onești, jud. Bacău. În acest demers, NEGHINĂ VICTOR LAURENȚIU a facilitat realizarea de foloase patrimoniale pentru TENIE IONUȚ, persoană cu care acesta a fost asociat în perioada 15 mai 2012 – 15 februarie 2013 în cadrul S.C. CONNECT CENTER S.R.L.
În anul 2022 - NEGHINĂ VICTOR LAURENŢIU a chemat ANI în contencios administrativ şi fiscal, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal. Dosarul a tot fost amânat, până azi, când s-a pronunțat soluția - respinge acţiunea ca neîntemeiată!

Solutia pe scurt: Respinge acţiunea ca neîntemeiată. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Calea de atac se depune la Curtea de Apel Bacău. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei, 23.09.2022 Document: Hotarâre 85/2022 23.09.2022

Potrivit Codului Penal al României la art. 301, respectiv dispozițiile art. 76, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, actualul primar își va pierde funcția:

Persoana evaluată a încălcat, astfel, atât dispozițiile art. 76, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Primarii şi viceprimarii, […] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său […] ; Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”, cât și dispozițiile art. 301 din Codul Penal al României, potrivit căruia „Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică”.

Codul administrativ reglementează incompatibilitatea:

Art. 160. – Încetarea de drept a mandatului primarului 
(1) Mandatul primarului încetează, de drept în următoarele cazuri: 
a) demisie; 
b) constatarea, în condiţiile legii, a unei stări de incompatibilitate;

Niciun comentariu